Owce NowosielceKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. ”Technologie chowu i hodowli owiec i kóz”. Seminarium rozpocznie się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt ul. Rędzina 1B- Bielany. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników zostanie sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń.

 

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na mleczność  owiec i kóz
 • walory prozdrowotne mięsa owczego i koziego
 • ekonomiczne uwarunkowania hodowli owiec i kóz
 • nowoczesne metody sterowania rozrodem u owiec i kóz
 • chów i hodowla owiec;  sesja wyjazdowa do gospodarstwa owczarskiego - Średnie Wielkie
 •  wykorzystanie środków unijnych na modernizację gospodarstwa zajmującego się produkcją owczarską
 • ocena rozwiązań funkcjonalnych i warunków zootechnicznych w gospodarstwie owczarskim
 • chów i hodowla kóz wyjazd do  koziarni w Smolniku
 • nowoczesne technologie stosowane w hodowla kóz;
 • prezentacja produkcji serów w gospodarstwie agroturystycznym
 • innowacyjne technologie stosowane w prowadzeniu produkcji zwierzęcej w warunkach górskich /bydło, konie, kozy/

 

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym KCER

http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).

Miejsce szkolenia pierwszego dnia 19 kwietnia; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt ul. Rędzina 1B- Bielany. Zakwaterowanie i kolacja 19.04. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Program seminarium