Ikonka bydloKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 8 – 10.02.2017r seminarium nt. „Efektywne i zbilansowane żywienie bydła - dawki pokarmowe” Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:
•    produkcja kiszonek
•    jak interpretować wyniki analizy pasz?
•    dodatki paszowe w żywieniu bydła
•    odchów cieląt i jałówek
•    żywienie krów mlecznych  
•    żywienie krów opasowych
•    żywienie a choroby metaboliczne
•    organizacja bazy paszowej
•    bilansowanie dawek pokarmowych z wykorzystaniem techniki komputerowej
•    innowacyjne technologie wspierające produkcję mleka
•    organizacja pracy w oborze wyposażonej w zautomatyzowany system doju
•    zmiana żywienia w zrobotyzowanej oborze. Jak i dlaczego?
•    rola robotów udojowych w poprawie ekonomiki produkcji mleka
•    ocena zastosowania robotów udojowych i rozwiązań technicznych oraz warunków zoohigienicznych w gospodarstwie

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń zamieszczono ją na Portalu Edukacyjnym KCER
http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).

Miejsce szkolenia ; wyżywienia i zakwaterowania :
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
ul. Filmowa 1
tel. 52/372 62 65

download PROGRAM SEMIANRIUM