drobKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. Nowe technologie w produkcji drobiu.
Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim 20 kwietnia (środa) o godz 9.00. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń.

 

W W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 

 • aktualny stan, perspektywy i zagrożenia dla polskiego drobiarstwa
 • charakterystyka aktualnie użytkowanego materiału rodzicielskiego i towarowego drobiu grzebiącego
 • zasady utrzymania kur rodzicielskich, pozyskanie jaj wylęgowych
 • technologie użytkowania kurcząt rzeźnych
 • technologie użytkowania kur nieśnych - produkcja jaj konsumpcyjnych
 • technologie użytkowania indyków
 • charakterystyka aktualnie użytkowanego materiału rodzicielskiego i towarowego drobiu wodnego
 • technologie odchowu kaczek rzeźnych
 • jakość surowców drobiarskich metody oceny jakości jaj i mięsa
 • chów gęsi białej kołudzkiej w Polsce
 • współczesne rozwiązania technologiczne na fermie  indyków w Kościelcu
 • współczesne rozwiązania technologiczne na fermie gęsi w ZD IZ PIB  w Kołudzie
 • użytkowanie innych gatunków ptaków gospodarskich
 • charakterystyka merynosa kolorowego hodowanego w Kołudzie Wielkiej i proces wytwarzania serów owczych kołudzkich.
 • konstruowanie scenariusza zajęć dydaktycznych

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym KCER  http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).

Miejsce szkolenia i wyżywienia i zakwaterowania :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim 125
88-170 Kościelec
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 351 11-30

download Program seminarium