karolewo ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. ”Dokumentacja produkcji i obrót zwierzętami z krajami trzecimi”. Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 10 czerwca (środa) o godz 16.00. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń, z ograniczeniem do max 2 nauczycieli z jednej szkoły.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:
•    produkcja zwierzęca na etapie produkcji podstawowej w świetle wymagań pakietu higienicznego - dobra praktyka produkcyjna i higieniczna w gospodarstwie
•    wpływ warunków transportu na dobrostan zwierząt i jakość ich mięsa
•    obrót zwierzętami i ich produktami: wymagania weterynaryjne związane z obrotem: identyfikowalność, wymagania zdrowotne
•    dokumentacja dotycząca zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
•    warunki transportu zwierząt i ich produktów w handlu i eksporcie zgodnie z obowiązującym prawem
•    nowoczesne metody przechowywania oraz sprzedaży surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
•    znaczenie oraz sposoby dystrybucji i marketingu produktów pochodzenia zwierzęcego
Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.
Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym KCER
http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).
Miejsce szkolenia i zakwaterowania :
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie
11-400 Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie
89/752 47 53
download Program seminarium