krowy karmienieKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium online w dniach 17-19.03.2021r we współpracy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk o Zwierzętach; Katedra Hodowli Zwierząt "Efektywne i zbilansowane żywienie zwierząt”.

 

 

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą swój udział za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie dostępne będzie w aplikacji Microsoft Teams. Uczestnik szkolenia na prywatny adres e-mailowy otrzyma link do udziału w szkoleniu online.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • zasady żywienia poszczególnych kategorii bydła mlecznego,
 • narzędzia w zarządzaniu produkcją
 • obrót stada bydła
 • preliminarz pasz
 • selekcja a jakość produktu
 • choroby metaboliczne bydła mlecznego
 • produkcja nawozów naturalnych
 • żywienie drobiu (brojler kurzy i indyczy, nioski)
 • zasady żywienia poszczególnych kategorii trzody chlewnej,
 • obrót stada
 • produkcja nawozów naturalnych,
 • narzędzia w zarządzaniu produkcją
 • sprzedaż bezpośrednia i handel detaliczny

 

Program seminarium