krowy ekoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium w dniach 14-16.10.2020r. we współpracy z Katedrą Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu "Ekologiczne metody produkcji zwierzęcej".

 

 

Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • bioasekuracja w produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm i zakładu wylęgowego
 • warunki środowiskowe w produkcji drobiarskiej oraz zagrożenia z niej płynące 
 • kształtowanie produkcji zwierzęcej i wytwarzanie zdrowej żywności
 • ptaki użytkowe wykorzystywane w chowie intensywnym oraz produkcji pro -i ekologicznej
 • produkcja pro - i ekologiczna jaj i mięsa drobiowego
 • produkcja mleka i żywca wołowego w gospodarstwie ekologicznym
 • warunki środowiskowe oraz dobrostan w chowie i hodowli bydła w produkcji tradycyjnej i ekologicznej 
 • wybrane choroby ptaków gospodarskich - przyczyny, skutki, zapobieganie, leczenie
 • możliwości wykorzystywania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu trzody chlewnej
 • stres u drobiu, jego przyczyny, skutki i zapobieganie. Wskaźniki stresu u ptaków
 • intensywna i drobnotowarowa produkcja drobiarska na przykładzie Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu, przegląd ras amatorskich oraz dedykowanych do chowu pro- i ekologicznego
 • możliwość produkcji alternatywnej na przykładzie hodowli bawołów wodnych

 

Program seminarium

Miejsce zakwaterowania i szkolenia:
Hotel CDR Oddział w Poznaniu
Winogrady 63; 61-626 Poznań