pszczolaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium w dniach 16-18.09.2020r we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach. Tematem szkolenia będzie: "Nowoczesna gospodarka pasieczna; nowe kierunki w chowie i hodowli pszczoły miodnej". Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • miód jako główny produkt pszczeli – odmiany miodu, charakterystyka, skład, właściwości fizykochemiczne i wartość odżywcza. Wymagania jakościowe dla miodu według obowiązujących przepisów prawnych
 • analiza pyłkowa jako narzędzie do identyfikacji miodów odmianowych
  i importowanych
 • charakterystyka, skład, właściwości fizykochemiczne i wartość odżywcza innych produktów pszczelich (pyłku kwiatowego/obnóży pyłkowych, mleczka pszczelego, propolisu, wosku pszczelego
 • badania jakości produktów pszczelich - zapoznanie się z akredytowanymi
 • w laboratorium metodami stosowanymi do oceny jakości miodu oraz z innymi metodami stosowanymi przez laboratorium w badaniach składu i właściwości miodu oraz innych produktów pszczelich (obserwacja badań
 • podstawy genetyki i hodowli pszczół
 • organizacja hodowli pszczół w Polsce  i prowadzenie pasieki zarodowej
 • prowadzenie pasieki reprodukcyjnej, dobór materiału zarodowego
  i zasady oceny matek
 • naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich
 • technika i technologia pszczelarska:
  • budowa i wyposażenie pasieki
  • organizacja pasieki
  • cykl roczny w pasiece 
  • obsługa pasieki (regulacja rozwoju rodziny
 • prowadzenie pasieki ekologicznej:
  • zwalczanie pasożytów i chorób pszczół
  • podstawy prawne gospodarki pasiecznej
 • botanika pszczelarska:
  • rola pszczół w zapylaniu roślin uprawnych
  • wartość pszczelarska roślin miododajnych
  • bioróżnorodność pożytków pszczelich i ich wpływ na zdrowotność pszczół
 • entomologia:
  • chów i hodowla trzmieli do zapylania
  • pszczoły samotnice, ich znaczenie i hodowla
  • warunki i wymogi związane z realizacją działalności „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014 – 2020
  • historia i współczesność; dorobek materialny i kulturowy Puław

 

Program seminarium

 

Miejsce zakwaterowania i szkolenia :

Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach
Aleja Partyzantów 57
24-100 Puławy

tel.81/889 34 69;   81/889 31 19