cieleKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium w dniach 15-17.01.2020r. we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Tematem szkolenia będzie; "Ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich". Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00 w Hotelu Logos, ul. Akademicka 4. w Lublinie. Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:.

 • podstawy pracy hodowlanej w stadach bydła i jej cele
 • podstawy prawne i organizacja hodowli bydła w Polsce
 • ocena wartości użytkowej bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych
 • cele i metody oceny użytkowości mlecznej krów
 • wskaźniki wykorzystywane w ocenie płodności bydła
 • hodowla i chów świń w Polsce, typy i rasy użytkowe świń w Polsce
 • ocena wartości hodowlanej świń: ocena przyżyciowa knurków i loszek, ocena knurów i kojarzeń w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej
 • ocena wartości użytkowej świń: ocena wartości rozpłodowej loch, ocena wartości tucznej i rzeźnej tuczników
 • wykorzystanie informacji o wartości hodowlanej i użytkowej w hodowli i produkcji świń w Polsce.
 • przygotowanie świń do wystaw i pokazów
 • ocena wartości użytkowej bydła mięsnego.
 • zasady oceny pokroju i kondycji bydła mięsnego
 • przygotowanie bydła do wystaw i pokazów
 • specyfika pracy hodowlanej nad końmi
 • zalety i wady różnych systemów oceny wartości użytkowej koni hodowanych w Polsce
 • tradycyjna i liniowa ocena pokroju a wartość użytkowa koni
 • wystawy i pokazy we współczesnych trendach hodowli koni
 • praktyczna ocena kondycji krów
 • sposób wykonywania pomiarów zoometrycznych bydła.
 • zasady liniowej oceny pokroju krów w praktyce
 • możliwości wykorzystania danych z robota udojowego w zarządzaniu stadem krów mlecznych
 • kompensacja wad przy ocenie pokroju koni

 

Program seminarium

 

Miejsce rozpoczęcia szkolenia:

Hotel Logos w Lublinie
ul. Akademicka 4
tel. 81/533 82 85; 669 582 148