weterynarzKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium w dniach 6-8.11.219r, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Tematem szkolenia będzie; "Zoofizjoterapia; Jako uzupełnienie opieki zdrowotnej zwierząt". Na szkolenie zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

 

Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

 

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:.

 • wpływ żywienia na zachowanie zwierząt
 • przyczyny i konsekwencje agresji u psów i kotów
 • postępowanie w przypadkach nagłych” lub „Pierwsza pomoc w przypadkach nagłych
 • plastrowanie dynamiczne (taping) w fizjoterapii zwierząt
 • kinezyterapia w fizjoterapii zwierząt
 • fizjoterapia jako uzupełnienie leczenia weterynaryjnego leczenia zwierząt
 • wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii zwierzą
 • diagnostyka fizjoterapeutyczna i ustalanie planu leczenia fizjoterapeutycznego
 • techniki  fizjoterapii u zwierząt  stosowane  w schorzeniach układu ruchowego
 • zastosowanie fizjoterapii u zwierząt w  schorzeniach układu nerwowego
 • fizjoterapia zwierząt po zabiegach chirurgicznych
 • metody fizjoterapii stosowane w leczeniu dermatologicznym zwierząt towarzyszących
 • opieka fizjoterapeutyczna nad pacjentem geriatrycznym
 • fizjoterapia w leczeniu chorób wieku młodzieńczego u zwierząt
 • zoofizjoterapeuta na rynku pracy - perspektywy zawodu

Miejsce ; rozpoczęcia szkolenia :

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

 

Program seminarium