gesiKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 20-22.03.3019 roku seminarium "Nowe technologie w chowie i hodowli drobiu". Seminarium rozpocznie się o godz. 9.30 w Zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

 

Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

Aktualny stan, perspektywy i zagrożenia dla polskiego drobiarstwa:

  • użytkowanie mięsne – charakterystyka materiału
  • produkcja brojlerów – cechy brojlera, warunki chowu, wyniki produkcyjne
  • użytkowanie nieśne – odchów kurek, okres przed nieśny, okres nieśności
  • warunki chowu ekologicznego drobiu mięsnego i nieśnego

Warsztaty w gospodarstwie drobiarskim Pawła Domińskiego.

Współczesne rozwiązania technologiczne stosowane:

  • w zakładzie wylęgowym drobiu
  • w kurnikach brojlerów kurzych
  • w kurnikach niosek

- wymagania stawiane jajom spożywczym, oznakowanie i dystrybucja

- problemy występujące w chowie kur nieśnych związane z wielkością produkcji i środowiskiem 

Chów i hodowla strusi w Polsce

Technologie utrzymania gęsi

Zasady chowu ekologicznego drobiu wodnego mięsnego i nieśnego

Charakterystyka aktualnie użytkowanych kaczek i gęsi

Nowe technologie użytkowania kaczek stada rodzicielskie

Odchów kaczek rzeźnych

  1. Współczesne rozwiązania technologiczne na fermie indyczej w gospodarstwie – Marka Skibińskiego w Stanisławowie
  2. Nowe technologie stosowane w przygotowaniu pasz dla drobiu i świń w mieszalni pasz CEDROB w Rypine

 Diagnostyka laboratoryjna chorób drobiu – stan obecny i perspektywy działania

Program zwalczania salmonelli, grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu

Zdrowie psychiczne młodzieży i nauczycieli, promocja, profilaktyka, wspomaganie, Internet w życiu uczniów; szansa i zagrożenia dla celów nie tylko edukacyjnych

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

Miejsce rozpoczęcia szkolenia :

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Studzieniec 30; 09-200 Sierpc; tel/fas: 24/275 08 10

 

Program seminarium