testKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium na Temat: ”Analiza zadań egzaminacyjnych dotyczących produkcji zwierzęcej w różnych zawodach rolniczych”. Seminarium rozpocznie się o godz. 10.45 w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99.

 

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminówzewnętrznych
 • planowanie i realizacja procesu kształcenia zapewniającego przygotowanie ucznia do egzaminu
 • oceniane kształtujące i sumujące w procesie dydaktycznym
 • analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych
 1. produkcja żywca wieprzowego
 2. użytkowanie mleczne kóz
 • analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych z kwalifikacji R 16
 1. organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 2. chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym
 • formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wskazanej w podstawie programowej.
 • konstruowanie testów do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • analiza przykładowego zadania egzaminacyjne do kwalifikacji RL 10 i RL 11

- prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

 • analiza przykładowego zadania egzaminacyjnego

- przygotowanie pomieszczenia i paszy do odchowu gęsi

 • zadanie egzaminacyjne praktyczne - kalendarz pokryć u bydła

Analiza przykładowego zadania egzaminacyjnego

 • prowadzenie hodowli kóz przez hodowców tworzących spółdzielnię

Przykładowe testy pisemne do kwalifikacji RL 03 z możliwością wykorzystania w kwalifikacji RL 10

 1. budowa i funkcjonowanie organizmu zwierząt gospodarskich;
 2. podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo;

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

 

Program seminarium

 

Miejsce rozpoczęcia szkolenia :

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Brwinów 05-840

Ul. Pszczelińska 99