veterinarianKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium Nt ”Nowoczesne metody rozrodu zwierząt gospodarskich i towarzyszących”. Seminarium rozpocznie się na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie  /środę/ o godz.8.00. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa.

 

 

Dojazd uczestników do miejsca szkolenia odbywa się w ramach delegacji służbowej, pozostałe koszty organizacyjne pokrywa KCER.

 

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia

  • rozród indyków:
  • ocena genomowa zwierząt;
  •  klonowanie zwierząt;
  • przygotowanie i ocena preparatów mikroskopowych;
  • biotechnika rozrodu koni;
  • sztuczna inseminacja suk, termin owulacji;
  • metody biotechniczne u suk;
  •  płeć potomstwa, synchronizacja rui, diagnostyka mastitis;
  • sztuczna inseminacja, embriotransfer, ultrasonografia u bydła; diagnostyka mastitis;

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

Miejsce rozpoczęcia szkolenia :

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Zakwaterowanie

Fundacja Żak UWM – Dom Studenta nr. 3
10-722 Olsztyn, Ul. Cz. Kanafojskiego 2

Tel. 89/523 44 83; 784 098 559

 

Program seminarium