W dniach 1 -3.04.2009r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, odbyło się krajowe seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej na temat: "Biotechnologie EM – Farming w produkcji roślinnej"

 W Instytucie Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowy Instytut Badawczy  w  Puławach  odbyło się w dniach 8-10 października  2008r. szkolenie dla nauczycieli  produkcji roślinnej. W szkoleniu wzięło udział 47 nauczycieli uczących  produkcji roślinnej w szkołach rolniczych z całej  Polski.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 23-25. 04.2008 szkolenie dla nauczycieli produkcji roślinnej Szkół rolniczych z terenu całej Polski na temat "Biologiczne aspekty współczesnej hodowli roślin". Szkolenie odbyło się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Pracownicy naukowi Instytutu zapoznali uczestników szkolenia z osiągnięciami i postępem biologicznym w hodowli roślin uprawnych.