Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 21 -23.04.2010 r. .seminarium  dla nauczycieli uczących Produkcji Roślinnej. Tematy; " Rolnictwo ekologiczne"  "Indywidualizacja procesu nauczania"

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 16-18.02.2010r. seminarium:
"Upowszechnienie wiedzy z doświadczeń  odmianowych zbóż i ziemniaków"
"Planowanie, diagnoza i ewaluacja procesu dydaktycznego"

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla nauczycieli produkcji roślinnej seminarium na temat: "Doskonalenie technologii produkcji ziemniaka". Seminarium odbędzie się w dniach 23 – 25 września 2009r. w Zespół Szkół centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie koło Koszalina.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w  Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Gdańsku w  terminie 28-29.05.2009 konferencję szkoleniową na temat Ochrona środowiska wobec zmieniających się warunków klimatycznych i gospodarczych.