Seminarium dla nauczycieli produkcji roślinnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jako przykład dobrze pojętej współpracy średnich szkół rolniczych z uczelniami.

Artykół zamieszczony w biuletynie informacyjnym 12.2011, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 16-18.11. 2011r. seminarium  dla nauczycieli uczących  produkcji roślinnej na temat:
Wpływ zmian klimatu na środowisko i  rolnictwo.
Organizacja służby  hydrologiczno – meteorologicznej w Polsce. Nowa podstawa programowa wyznacznikiem pracy nauczyciela.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 17-19.10. 2011r. seminarium  dla nauczycieli uczących  produkcji roślinnej na temat:
Rolnictwo rodzinne w transformacji zmian ustrojowych.
Doskonalenie technologii uprawy roślin motylkowatych.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 01 – 03.06 2011r. seminarium  dla nauczycieli uczących  produkcji roślinnej na temat: Rośliny energetyczne.Nowe perspektywy uprawy rzepaku.