Ukraina 2019Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 27 maja – 01.czerwca 2019 roku seminarium wyjazdowe na Ukrainę (Obwód Kijowski). Uczestnicy szkolenia poznali historyczne ogrody, ciekawe nowo założone ogrody miejskie, kolekcje roślinne w ogrodach botanicznych, organizację szkolnictwa rolniczego oraz gospodarstwa ogrodnicze.

fotoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 24-26 kwietnia 2019 roku seminarium: "Nowoczesne technologie produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego"; "Ogrody sensoryczne i zdrowotne". Uczestnicy szkolenia poznali nowości z zakresu produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego oraz wiele ogrodów tematycznych w teorii i praktyce.

fotoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 13-15 lutego 2019 roku seminarium: "Nowe zalecenia dotyczące ochrony roślin ogrodniczych". Uczestnicy szkolenia poznali nowe zagrożenia dotyczące chorób i szkodników występujących sadach, uprawach warzywnych i uprawach roślin ozdobnych oraz sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych i metodach ich zwalczania.

1Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 07-09 listopada 2018 roku seminarium „Stosowanie ziół w lecznictwie, kosmetyce i kuchni”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z historią ziołolecznictwa, sposobami przygotowania leczniczego surowca roślinnego oraz możliwością stosowania ziół w lecznictwie, dietetyce i kosmetyce. W seminarium uczestniczyło 33 nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu z całego kraju.

1Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 23-29 września 2018 roku seminarium wyjazdowe do Belgii. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarstwach, zakładach doświadczalnych oraz w szkołach i uczelniach w Belgii. W seminarium uczestniczyło 22 nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu z całego kraju.

IMG 1Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa. Szkolenie odbyło się na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestniczyło w nim 23 nauczycieli szkół rolniczych z całego kraju.