P1030562Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla nauczycieli ogrodnictwa seminarium: „Ogrody tematyczne XXI wieku w Polsce”. Seminarium odbędzie się w dniach 07-09 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie. Rozpoczęcie seminarium odbędzie się 07 czerwca (środa) o godz. 12.30.

W programie seminarium zaplanowano wykłady i ćwiczenia z zakresu tematu seminarium np.:

  • Współczesne ogrody specjalnego przeznaczenia; kompozycje ogrodów, dobór gatunków, walory estetyczne, duchowe i społeczne – Ogrody Tematyczne w Dobrzycy
  • Styl i kolor w projektowaniu nowoczesnych ogrodów tematycznych
  • Rośliny jako wiodący temat ogrodów tematycznych
  • Materiały i ich wykorzystanie w ogrodach tematycznych
  • Kolekcja drzew i krzewów gatunków rodzimych i pochodzenia obcego w Arboretum w Karnieszewicach

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Lista uczestników szkolenia do wglądu znajduje się na Portalu Edukacyjnym Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Program seminarium