Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 12-15.06.2008r.  w Zespole Szkół Rolniczych w Suwałkach  seminarium dla 32 dyrektorów ze szkół rolniczych podległych MRiRW połączone z wyjazdem studyjnym do Szkoły Rolniczej w Białej Wace koło Wilna. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z partnerem litewskim do realizowanych projektów finansowanych ze środków UE.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w dniach 9-15.12.2007r. zorganizowało seminarium połączone z wyjazdem studyjnym do DEULA Nienburg. Przedmiotem zainteresowania było nawiązanie współpracy w zakresie organizacji stażu i praktyk dla szkół rolniczych.

http://kcer.pl/files/konf_07_11/konf.jpgW dniach 22 - 23 listopada 2007 r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyła się konferencja szkoleniowa, dotycząca zasad finansowania szkół rolniczych. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i główni księgowi tych placówek.