W dniach 3 - 4 listopada 2011r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się  seminarium i warsztaty dla kierowników praktycznej nauki zawodu  "Główne kierunki modernizacji kształcenia zawodowego. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela"

W dniach 23 - 25.03.2011 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Doskonalenie i wspomaganie pracy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja promocji PROW 2007-2013”.

W dniach 16 – 17 grudnia 2010r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie z zakresu "Zarządzania oświatą VULCAN" dla dyrektorów i księgowych ze szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach od 13 do 17.10.2010 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego - ILLUT Berlin Brandenburg, odbyło się seminarium dla kierowników kształcenia praktycznego. Seminarium dotyczyło organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół rolniczych w krajach Unii Europejskiej.

 W dniach 18 - 19.03.2009 r. w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego  w Radomiu odbyła się kolejna Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół rolniczych  z terenu całego kraju, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 W dniach 27-28.08.2008 r. w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego  w Radomiu odbyła się Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół rolniczych  z terenu całego kraju, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.