W dniach od 13 do 17.10.2010 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego - ILLUT Berlin Brandenburg, odbyło się seminarium dla kierowników kształcenia praktycznego. Seminarium dotyczyło organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkół rolniczych w krajach Unii Europejskiej.

 W dniach 18 - 19.03.2009 r. w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego  w Radomiu odbyła się kolejna Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół rolniczych  z terenu całego kraju, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 W dniach 27-28.08.2008 r. w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego  w Radomiu odbyła się Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół rolniczych  z terenu całego kraju, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 12-15.06.2008r.  w Zespole Szkół Rolniczych w Suwałkach  seminarium dla 32 dyrektorów ze szkół rolniczych podległych MRiRW połączone z wyjazdem studyjnym do Szkoły Rolniczej w Białej Wace koło Wilna. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z partnerem litewskim do realizowanych projektów finansowanych ze środków UE.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w dniach 9-15.12.2007r. zorganizowało seminarium połączone z wyjazdem studyjnym do DEULA Nienburg. Przedmiotem zainteresowania było nawiązanie współpracy w zakresie organizacji stażu i praktyk dla szkół rolniczych.

http://kcer.pl/files/konf_07_11/konf.jpgW dniach 22 - 23 listopada 2007 r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyła się konferencja szkoleniowa, dotycząca zasad finansowania szkół rolniczych. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i główni księgowi tych placówek.