W dniach 27-28 lutego 2012r. w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach odbyła się  konferencja dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół kształcących w zawodach rolniczych poświęcona zmianom programowym, strukturalnym i organizacyjnym w szkolnictwie zawodowym w związku z wejściem w życie reformy szkolnictwa zawodowego.

W dniach 16-17 lutego 2012r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się  seminarium i warsztaty dla kierowników kształcenia praktycznego: Przygotowanie nauczyciela do planowania pracy w szkole w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

W dniach od 13 do 16.12.2011 w niemieckim ośrodku kształcenia zawodowego - ILLUT Berlin Brandenburg, odbyło się seminarium dla przedstawicieli szkół i placówek prowadzących intensywną współpracę w zakresie organizacji wymian doświadczeń dla nauczycieli, staży zawodowych i praktyk dla uczniów kształcących w zawodach rolniczych.

W dniach 3 - 4 listopada 2011r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się  seminarium i warsztaty dla kierowników praktycznej nauki zawodu  "Główne kierunki modernizacji kształcenia zawodowego. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela"

W dniach 23 - 25.03.2011 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Doskonalenie i wspomaganie pracy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja promocji PROW 2007-2013”.

W dniach 16 – 17 grudnia 2010r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie z zakresu "Zarządzania oświatą VULCAN" dla dyrektorów i księgowych ze szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.