http://www.kcer.pl/files/kk/IMG_4190_glowne.JPG W dniach 27 - 29.05.2013r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie seminarium na temat: „Kompetencje nauczyciela – wychowawcy internatu w reformowanej szkole”. 

W dniach 7-8 marca 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty dotyczące ewaluacji programów nauczania wynikających z wdrażania nowych podstaw programowych.

W dniach 17-18 stycznia 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty dotyczące możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację projektów edukacyjnych dla szkół zawodowych.

W dniach od 4 – 6 czerwca 2012 roku w  Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nida odbyło się seminarium na temat "Praca wychowawcza w internacie - identyfikowanie problemów, sposoby ich rozwiązywania".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 01-02 marca 2012 roku makroregionalną konferencję dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach rolniczych „Zmiany programowe, strukturalne i organizacyjne w szkolnictwie zawodowym”.
Konferencja odbyła się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach.
Uczestniczyło w niej 77 dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach rolniczych oraz 21 uczniów z czterech dolnośląskich szkół rolniczych.

W dniach 27-28 lutego 2012r. w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach odbyła się  konferencja dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół kształcących w zawodach rolniczych poświęcona zmianom programowym, strukturalnym i organizacyjnym w szkolnictwie zawodowym w związku z wejściem w życie reformy szkolnictwa zawodowego.