Lotwa glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 11 - 14 maja 2015 r. wyjazd studyjny„Charakterystyka rolnictwa, rynku produktów spożywczych i szkolnictwa rolniczego na Łotwie". Celem wyjazdu było poznanie specyfiki łotewskiego rolnictwa oraz różnych form działalności rolniczej, szkolnictwa rolniczego, rozwiązań w zakresie promocji i sprzedaży produktów spożywczych w tym kraju.

internaty ikonaW terminie 9 - 11 marca 2015 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim odbyły się warsztaty edukacyjne  dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu na temat: „Metody i techniki pracy wychowawczej  w internacie”. Szkolenie zostało  zorganizowane przez Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z CKP w Makowie Mazowieckim, miejscową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  i Centrum Profilaktyki Społecznej.

egzaminy glowneW dniach 26-27 marca 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty „Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – możliwości poprawy jakości kształcenia zawodowego”, w których uczestniczyło 30 nauczycieli kształcenia zawodowego, kierowników kształcenia praktycznego ze szkół rolniczych.

fundusze glowneW dniach 05 - 06 lutego 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych ze środków UE na realizację projektów edukacyjnych dla szkół rolniczych. Seminarium zostało zorganizowane przy współpracy z Departamentem Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

internaty brw glowneW terminie 12 – 14 marca 2014 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty edukacyjne na temat "Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkolnym internacie" dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu.

egz zew glowneW dniach 13-14 lutego 2014 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty „Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju szkoły”, adresowane do kadry kierowniczej ze szkół rolniczych.