Rumunia glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 16 – 21 kwietnia 2016r. wyjazd studyjny „Charakterystyka rolnictwa, rynku produktów spożywczych i szkolnictwa rolniczego w Rumunii”.

zawodowe brw ikonaW dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty edukacyjne „Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe jako wskaźnik jakości kształcenia zawodowego”. Uczestnikami, oprócz pracowników CKE, OKE i osób  prowadzących  było 34 przedstawicieli szkół rolniczych (nauczycieli kształcenia zawodowego, kadry kierowniczej), które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

DSC 1120W terminie 10 - 11 marca 2016r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zorganizowało dla kadry kierowniczej szkół rolniczych szkolenie na temat: "Edukacja XXI wieku z perspektywy dyrektora szkoły"

fundraising glowneWarsztaty odbyły się w dniach 14 - 15 stycznia 2016 w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Termin realizacji warsztatów został przesunięty ze względu na zmianę terminu składania wniosków w programie ERASMUS+.

moodle glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 10 – 11 grudnia 2015r. i 7 – 8 stycznia 2016r. warsztaty "Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle".

Lotwa glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 11 - 14 maja 2015 r. wyjazd studyjny„Charakterystyka rolnictwa, rynku produktów spożywczych i szkolnictwa rolniczego na Łotwie". Celem wyjazdu było poznanie specyfiki łotewskiego rolnictwa oraz różnych form działalności rolniczej, szkolnictwa rolniczego, rozwiązań w zakresie promocji i sprzedaży produktów spożywczych w tym kraju.