1W dniach 20-22.09.2017 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty pt. "Komunikacja interpersonalna oraz asertywność".

01W dniach 5 – 7 kwietnia 2017r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty "Realizacja filmu edukacyjnego – ćwiczenia operatorskie".

occupational safety instructorKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Instytutem Edukacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizowało dla  kierowników i nauczycieli wychowawców internatu w terminie 30 – 31 marca 2017r. szkolenie pt. "Organizacja warunków bezpiecznej nauki i pracy  w internacie".

1W dniach 29 – 31 marca 2017r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty "Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Elementy andragogiki w nauczaniu zawodowym”.

logo CKEW dniach 23-24 lutego 2017 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty edukacyjne „Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wyznacznikiem jakości kształcenia zawodowego”. Ta forma doskonalenia zawodowego adresowana była dla kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych, które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 50 nauczycieli z 27 szkół i placówek edukacyjnych.

FunduszeWarsztaty odbyły się w dniach 12 - 13 stycznia 2017 w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

W warsztatach uczestniczyło łącznie  ponad 60 osób z 45 placówek edukacyjnych (ośrodków doskonalenia, szkół rolniczych), które zajmują się realizacją projektów edukacyjnych lub chcą opracować projekt edukacyjny. W szkoleniu również uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, także przedstawiciel ośrodków zagranicznych.