fotoW dniach 2 – 5 czerwca 2019 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwecji dla kadry kierowniczej ze szkół rolniczych na temat: "Kierunków rozwoju wsi i rolnictwa. System kształcenia rolniczego w Szwecji".

fotoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 25-26 lutego 2019 roku seminarium: „Metodyka kształcenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych”. W czasie szkolenia uaktualniono wiedzę z zakresu metod nauczania, przybliżono modele oceniania szkolnego, podawano wiele praktycznych przykładów jak osiągnąć sukces w pracy z uczniem.

fotoW dniach 17.01.2019r.-18.01.2019r.  Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Otrębusach warsztaty pt. "Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. Trening zastępowania agresji – TZA"

DSC 001Warsztaty odbyły się w dniach 10 - 11 stycznia 2019 w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.W warsztatach uczestniczyło łącznie ponad 50 osób z ponad 30 placówek edukacyjnych (ośrodków doskonalenia, szkół rolniczych), które zajmują się realizacją projektów edukacyjnych lub chcą opracować projekt edukacyjny.

fotoW dniach 21 – 23 listopada 2018r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty: Funkcjonalność strony internetowej szkoły. Jak przygotować dobry content marketing w edukacji?

1stronaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w dniach 23–29 września 2018 r. zorganizowało seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwajcarii pn.  „Opłacalność wybranych produktów rolnych. System kształcenia zawodowego”.