1W dniach 12-14.09.2018r.  Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty pt. "Informacja zwrotna w procesie uczenia się".

 

 

 

 

Informacja zwrotna jest ważnym narzędziem dydaktycznym, który wspiera ucznia w procesie uczenia się. Jest skuteczną wskazówką podążania we właściwym kierunku. Jest sednem  oceniania kształtującego- dialogiem pomiędzy uczniem i nauczycielem, którego celem jest wspieranie ucznia w procesie uczenia się. Informacja zwrotna daleko wykracza poza przekazanie uczniowi wiadomości.
Jej istota polega na wskazaniu sposobu wzbogacania swojej wiedzy
i doskonalenia umiejętności oraz eliminacji niepowodzenia. Ma moc motywacyjną, sprzyjającą postępom w rozwoju, jeśli jest właściwie skonstruowana. Dlatego bardzo istotne są umiejętności nauczyciela w zakresie posługiwania się informacją zwrotną. Warto więc je nieustannie doskonalić. 

Uczestnicy zaangażowali się w aktywny trening, w którym dominujące okazały się wątki:
• nawiązywania kontaktu, inicjowania procesu komunikacji charakterystyczny dla odpowiedzialnego nadawcy przekazu, odpowiedzialnego mentora
• komunikacyjnych technik budowania relacji, jak eliminowanie barier, wykrywanie i zastępowanie szkodliwych zwrotów komunikatami neutralnymi i pozytywnymi, porozumiewanie się na metapoziomie
• aktywnego słuchania, technik zadawania pytań, by słuchając usłyszeć
• asertywnego budowania relacji, definiowania granic, rozwiązywania trudnych sytuacji, rozpowszechniania i egzekwowania praw i obowiązków uczniów
• informacji zwrotnej – zasad, technik, zastosowania w edukacji i wychowaniu.

Warsztaty realizowane były z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych:
• ćwiczenia, gry i zabawy
• pracę w grupach, koncepcyjną i ukazującą mechanizmy społeczne
• burzę mózgów
• studium przypadku
• dyskusję moderowaną, dyskusję, dyskusję z przestrzenią na dzielenie się doświadczeniem.