01W dniach 5 – 7 kwietnia 2017r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty "Realizacja filmu edukacyjnego – ćwiczenia operatorskie".

Środki masowego przekazu odgrywają coraz większą rolę w życiu społecznym i prywatnym, szczególnie wśród młodego pokolenia, dlatego temat nowoczesnych metod przekazu powinien być ważny dla nauczycieli chcących skutecznie docierać z wiedzą do uczniów.

Wykorzystanie filmu w procesie edukacyjnym, czy to w charakterze narzędzia pomocniczego czy interpretacyjnego, ułatwia pełniejsze zrozumienie teorii, pomaga w przekazywaniu wiedzy praktycznej, a zdobytą wiedzę pozwala umiejscowić w szerszym kontekście.

Film edukacyjny to rodzaj filmu dokumentalnego, którego podstawowym zadaniem jest przekazanie wiedzy. Filmy edukacyjne ilustrują doświadczenia, tłumaczą zjawiska, wyjaśniają skomplikowane procesy. Mogą mieć charakter dydaktyczny poprzez zapoznawanie widza z dorobkiem naukowym i badawczym, źródłami wiedzy i informacji. Bywa, że film edukacyjny jest jedynym sposobem przekazania informacji z konkretnej dziedziny wiedzy ze względu na wyjątkowość, duże koszty powtórzenia doświadczenia, utrudniony dostęp lub specjalne warunki, w których niemożliwe byłoby edukowanie widza inną drogą.

Warsztaty "Realizacja filmu edukacyjnego – ćwiczenia operatorskie"  zostały zorganizowane przy współpracy z  Pracownią Filmu Naukowego Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach, obejmowały 24 godziny lekcyjne zajęć.

W trakcie Warsztatów zrealizowane zostały następujące zagadnienia:

  • budowa i zasady działania kamery cyfrowej,
  • budowa i rodzaje obiektywów (ogniskowa, głębia ostrości, kąt widzenia),
  • dobór parametrów przysłony i migawki,
  • rodzaje oświetlenia w filmie, balans bieli,
  • podstawy teorii filmowania (kompozycja kadru, plany filmowe, ruch kamery, perspektywa, następstwo planów),
  • zasady konstruowania scenariusza filmowego,
  • podstawy montażu filmowego.

Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia polegające na realizacji etiud operatorskich na zadany temat. Zrealizowane materiały były omawiane i  poddawane korekcie merytorycznej.

Uczestnicy zostali zaopatrzeni w materiały szkoleniowe, na zakończenie otrzymali zaświadczenia poświadczające udział w warsztatach.

Opracował: Artur Rachuba