kkz glowneW dniach 28-29 listopada 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty dotyczące uwarunkowań organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych wynikających z wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Warsztaty rozpoczęły się wystąpień przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie, podczas których omówiono zagadnienia dotyczące normalizacji w sektorze rolno-spożywczym. Zagadnienie to jest ważne podczas realizacji treści kształcenia we wszystkich szkołach kształcących w zawodach rolniczych.
W trakcie warsztatów, podczas wystąpienia przedstawiciela KOWEZiU w Warszawie, wywiązała się dyskusja dotycząca uwarunkowań prawnych organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).
Dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej – Pan Jacek Jagiełło omówił doświadczenia jego szkoły w organizacji i realizacji KKZ. Szczegółowo omówił dokumentację pedagogiczną, jaka jest prowadzona w szkole podczas tej formy kształcenia. Pan Dyrektor również podzielił się doświadczeniami z organizacji dla słuchaczy w nowej formie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla kwalifikacji R.3
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o prowadzonych pracach nad opracowaniem standardów wyposażenia dydaktycznego pracowni do kształcenia zawodowego w zawodach rolniczych. Również przedmiotem rozważań były procedury konstruowania zadań egzaminacyjnych, do nowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy w wypełnionych ankietach ewaluacyjnych głównie eksponowali tę tematykę jako ważną, którą należy rozwinąć podczas następnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej.

Podczas warsztatów uczestnicy zostali również poinformowani o możliwości korzystania z platformy edukacyjnej KCER, gdzie będą zamieszczone materiały informacyjne z każdego seminarium. Dostęp do platformy wymaga zalogowania się każdego z uczestników i uzyskania hasła dostępu. Jest to również miejsce do zgłaszania wniosków, uwag, spostrzeżeń i prowadzenia dyskusji merytorycznych w różnych wątkach tematycznych.

Materiały są dostępne na platformie edukacyjnej.

Marek Rudziński

kkz01 kkz02 kkz03