W dniach 17-18 stycznia 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty dotyczące możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację projektów edukacyjnych dla szkół zawodowych.
Podczas warsztatów wystąpili przedstawiciele:
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Agnieszka Miszczak-Płuciennik - Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agata Kłopotowska, Wojciech Zawadzki,
- EUROPEA International Polska – Wiesława Gąsiorowska i  Ireneusz Wesołowski.

Również przedstawiciele ze szkół kształcących w zawodach rolniczych dokonali prezentacji przykładów dobrych praktyk w zakresie opracowywania, pozyskiwania i realizacji projektów edukacyjnych, które były zrealizowane przy wsparciu różnych programów finansowych. Prezentacji dokonali:
Barbara Pejka – ZSCKR w Bydgoszczy,
Beata Cienki i Katarzyna Czatrowska - ZSCKR w Dobrocinie,
Joanna Balcerska – ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,
Ireneusz Wesołowski – ZSLiA w Tucholi,
Tomasz Jagiełło – ZSAiGŻ w Radomiu,
Andrzej Kacperczyk - ZSCKR w Starym Lubiejewie

W drugim dniu prezentacji projektów  finansowanych ze środków PO KL dokonali:
- Artur Rachuba – CEKIN – KCER w Brwinowie,
- Katarzyna Czatrowska - ZSCKR w Dobrocinie.

Również Marek Rudziński zaprezentował projekty zrealizowane przez KCER w Brwinowie, adresowane dla nauczycieli szkół rolniczych, a w szczególności zamknięty już projekt: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju“ 2011-1-PL1-LEO03-19284.
Ponadto, duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja kolejnego projektu dla nauczycieli kształcących w zawodach rolniczych o numerze 2012-1-PL1-LEO03-27945, pod tytułem: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy“, którego realizacja zaplanowana jest w okresie 01.02-31.12.2013r.

Po wystąpieniu przedstawicieli FRSE wśród uczestników wywiązała się dyskusja dotycząca projektów składanych na konkurs w 2013 roku, a także problemów z już zakontraktowanymi projektami i decyzjami Ministerstwa Finansów o zmianie zasad wykonywania płatności w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.