fotoW dniach 17.01.2019r.-18.01.2019r.  Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Otrębusach warsztaty pt. "Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. Trening zastępowania agresji – TZA"

 

 

 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi spotykają się osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą jest zjawisko agresji i przemocy. Różne rodzaje agresji występują w środowisku domowym oraz szkolnym. W celu zwiększenia świadomości uczestnicy warsztatów pt. „Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. Trening zastępowania agresji – TZA” mieli możliwość:

  • zwiększenia swojej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń medialnych: np. zaburzenie grania w gry internetowe, sposoby reagowania, profilaktyka i interwencja na terenie szkoły.
  • uzyskania wiedzy i praktycznych zaleceń (wskazówki) do pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami w sferze więzi (zachowania agresywne i przemocowe).
  • poznać skuteczne sposoby związane z regulowaniem emocji i uczuć u dzieci i młodzieży.
  • poznać procedury reagowania w trudnych sytuacjach na terenie szkoły oraz uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą przeciwdziałania tym zjawiskom.
  •  zwiększenia swojej wiedzy na temat skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie treningu zastępowania agresji na terenie szkoły z uwzględnieniem elementów socjoterapii.

 

Adresatami warsztatów byli nauczyciele, wychowawcy kształcenia zawodowego, wychowawcy internatów, pedagodzy szkolni, doradcy metodyczni, doradcy zawodowi.

Należy pamiętać, że nie istnieje jedna, uniwersalna metoda zapobiegania przemoc i agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka powinna polegać przede wszystkim na eliminowaniu przyczyn tego zjawiska, czyli na neutralizowaniu lub eliminowaniu czynników, które najczęściej sprzyjają występowaniu przemocy rówieśniczej przy jednoczesnym wzmacnianiu elementów wspierających, mogących stanowić dla nich przeciwwagę.