fotoW dniach 21 – 23 listopada 2018r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty: Funkcjonalność strony internetowej szkoły. Jak przygotować dobry content marketing w edukacji?

 

 

 

 

Termin content marketing, obecny na rynku od kilkunastu lat, w kontekście edukacyjnym nadal pozostaje słabo rozpoznany. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego coraz powszechniej i z coraz większą skutecznością realizują strategie marketingowe w internecie.

Content marketing, po polsku nazywany „marketingiem treści” opiera się na zawartości stron i serwisów internetowych, blogów i aplikacji i ich wykorzystaniu w komunikacji z potencjalnymi i już pozyskanymi klientami.

Dzięki wartościowym treściom, odbiorcy otrzymują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, znajdują wskazówki w rozwiązaniu problemów, mogą zdobywać i poszerzać wiedzę. Atrakcyjne marketingowo treści, to treści wzbudzające zainteresowanie, atrakcyjne wizualnie i przede wszystkim wartościowe merytorycznie. Content marketing oparty o takie treści pozycjonuje firmę, czy instytucję jako zaufane i wiarygodne źródło informacji. Buduje trwałe, oparte na wzajemnym zaangażowaniu, relacje z odbiorcami. Jako narzędzie promocji, contenet marketing jest idealnie dostosowany do potrzeb szkół i warto aby był wykorzystywany świadomie i planowo.

Warsztaty miały na celu zaznajomienie uczestników z podstawami tworzenia i wykorzystania serwisów internetowych i kanałów komunikacji, jako głównych form content marketingu. Obejmowały 18 godzin zajęć, w trakcie których zrealizowane zostały następujące zagadnienia:

 • Serwisy www jako podstawowe narzędzie komunikacji w internecie. Typy i role serwisów www. Ruch organiczny oraz kampanie promocyjne. Landing Page.
 • Optymalizacja stron www na urządzenia mobilne. Systemy CMS (Content Management Systems). Wordpress jako najpopularniejszy CMS na świecie. Systemy Landing Pages.
 • Strona internetowa a urządzenia mobilne. Responsive WEB Design (RWD). Strona responsywna a aplikacja mobilna. Aplikacje hybrydowe. Progressive WEB Application.
 • Narzędzia wykorzystywania nowych mediów.
 • Google Analytics – jak działa i jakie ma zastosowania?
 • Google Tag Manager.
 • Ruch organiczny. Google AdWords. Kampanie.
 • SEO – Search Engine Optimization.
 • Content Marketing. Praktyczne aspekty stosowania content marketingu. Webwriting. Storytelling. Kreacje graficzne.
 • Rodzaje mediów. Kreacje. Video.
 • Główne kanały komunikacji w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Strategie komunikacji.
 • Różne formy marketingu internetowego (marketing miejsca i marki). Marketing terytorialny – przykład. Branding. Employer branding. Marketing edukacyjny.

Warsztaty prowadził:
dr inż. Paweł Tadejko z Politechniki Białostockiej

Uczestnicy warsztatów zostali zaopatrzeni w materiały szkoleniowe, na zakończenie otrzymali zaświadczenia poświadczające udział w warsztatach.

 

 

Opracował: Artur Rachuba