1stronaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w dniach 23–29 września 2018 r. zorganizowało seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwajcarii pn.  „Opłacalność wybranych produktów rolnych. System kształcenia zawodowego”.

 

 

 

 

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szwajcarskiego systemu kształcenia zawodowego oraz opłacalnością wybranych produktów rolnych.

Wyjazd studyjny miał miejsce w południowej, włoskojęzycznej części Szwajcarii, w kantonie Tessyn (Ticino). Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w miejscowości Locarno.

Seminarium dotyczyło następujących zagadnień:

 • System oświaty rolniczej w Szwajcarii,
 • Zasady funkcjonowania gospodarstwa rolnego oraz przetwórni,
 • Opłacalność produkcji w gospodarstwie rolnym,
 • Metody kreatywnego zarzadzania gospodarstwem rolnym,
 • Znaczenie produkcji roślinnej w chowie bydła mlecznego,
 • Możliwość sprzedaży bezpośredniej z małej firmy przetwórczej,
 • Innowacyjne sposoby wykorzystywane w firmie przetwórczej Sandro Vanini SA.,
 • Jak być konkurencyjnym, dostosowanie do potrzeb supermarketów, kanały marketingowe produktów rolnych,
 • Specyfika szwajcarskiego rolnictwa i rozwój turystyki wiejskiej na przykładzie regionu Ticino,
 • Opłacalność funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego i ogrodniczego,
 • Wielofunkcyjność małego gospodarstwa,
 • Innowacyjne metody uprawy warzyw.

Podczas pobytu kadra kierownicza uczestniczyła w następujących wizytach:

 • w szkole rolniczej w Mezzanie,
 • w firmie przetwórczej Sandro Vanini SA.,
 • w firmie/sortowni owocowo-warzywnej FOFT /Tior w Cadenazzo,
 • w gospodarstwie ogrodniczo - agroturystycznym Regusci w Camorino,
 • gospodarstwo rolne Polo Agricolo Diamente w Gudo
 • w malej fabryce Chocolat Stella SA w S. Antonino,
 • w paszarni FELA SA Cadenazzo.

Grupa uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji, Wydziału Kształcenia Zawodowego, szefem Biura Szkolenia Przemysłowego, Rolniczego, Rzemieślniczego i Artystycznego - Panem Gada Silvia, który dokonał szczegółowej prezentacji systemu kształcenia zawodowego w Szwajcarii.

Szkoły podstawowe i średnie w Szwajcarii są bezpłatne; w wielu kantonach bezpłatne są także obiady oraz podręczniki.

Rolnictwo w Szwajcarii jest wysokotowarowe. Użytki rolne zajmują ok. 36% całej powierzchni kraju, w tym łąki i pastwiska prawie 27% ogółu powierzchni kraju (73% użytków rolnych). Przeważają gospodarstwa o powierzchni 10–20 ha (średnio 16,2 ha). Poziom nawożenia (349 kg nawozów sztucznych na 1 ha gruntów ornych) ma tendencję spadkową w związku z powszechną produkcją tzw. zdrowej żywności. Chów i hodowla dostarcza ponad 80% wartości produkcji rolnej. Rozwinięte są głównie chów i hodowla bydła domowego o kierunku mlecznym i trzody chlewnej, w strefach podmiejskich – drobiu, w wyższych piętrach Alp i Jury – owiec. Na Wyżynie Szwajcarskiej przeważa uprawa pszenicy, jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych, w dolinie Rodanu i nad Jeziorem Genewskim – warzyw i owoców (głównie jabłonie), na południowych stokach Jury – winorośli. Lasy zajmują ok. 31% powierzchni kraju, ale ich znaczenie przemysłowe maleje w związku z rozwiniętą ochroną.

Szwajcaria bardzo wspiera promocję rolnictwa i podnoszenie poziomu produkcji, tak aby mogła być ona bardziej konkurencyjna i zróżnicowana. Wspiera się również promocyjnie rodzinne gospodarstwa wiejskie, ochronę krajobrazu oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Właściciele gospodarstw rolnych w regionie Ticino poszukują alternatywnych źródeł dochodu a tym samym dążą do dywersyfikacji prowadzonej działalności.

Wyjazd studyjny zrealizowano we współpracy z Panią Anitą Tomaszewską ze Stowarzyszenia Rolników Tessyńskich.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili wiele gospodarstw rolnych i  firm działających w sektorze gospodarki żywnościowej. Spotkali się z gościnnością i życzliwością gospodarzy. Mogli porównać warunki i specyfikę pracy w szkole rolniczej w Szwajcarii z polskimi realiami.

 

 

 

 

Opracowała: Barbara Płotczyk