stronawwwW dniach 21– 23 listopada 2018r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty: Funkcjonalność strony internetowej szkoły. Jak przygotować dobry content marketing w edukacji?

Zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych w/w tematyką.

unhappyKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty pt.:  "Zarządzanie stresem" 10-12 października 2018r.

naradaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty pt.: "Informacja zwrotna w procesie uczenia się" w terminie 12 - 14 września 2018r.

testW dniach 08-09 marca 2018 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty edukacyjne "Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie a uwarunkowania procesu kształcenia", adresowane do kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych, które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

handW dniach 14 - 16 marca 2018r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty: Mediacje. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych w/w tematyką.

gra szachyKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla  kierowników i nauczycieli wychowawców internatu w terminie 15-16 marca 2018r. warsztaty na temat: "Organizacja czasu wolnego w internacie oraz bursie".