Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizują w dniach 17, 18 i 19 marca 2010r. jednodniowe szkolenie dla kadry kierowniczej.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje kurs dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że w dniu 18 listopada 2009r., odbędzie się konferencja organizowana w ramach projektu systemowego "System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego" (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia).

 W dniach 06.12.-10.12.2008r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało wyjazd studyjny do Europarlamentu w Brukseli. W wyjeździe uczestniczyło 45 nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski.