internaty brw glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu warsztaty edukacyjne na temat: „Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkolnym internacie”
Szkolenie odbędzie się w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99 w terminie 12-14 marca 2014r.
Ze względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany.
Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym.

W dniach 13-14 lutego 2014 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty „Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju szkoły” adresowane do kadry kierowniczej szkół rolniczych.

glowne kwalifikacyjne kursy zawodoweW dniach 28-29 listopada 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty dotyczące uwarunkowań organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych wynikających z wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w terminie 27-29.05.2013r. w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie seminarium dla kierowników i nauczycieli – wychowawców internatu na temat: „Kompetencje nauczyciela – wychowawcy internatu w reformowanej szkole”.

W dniach 7-8 marca 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty dotyczące ewaluacji programów nauczania wynikających z wdrażania nowych podstaw programowych.

W dniach 17-18 stycznia 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty dotyczące możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację projektów edukacyjnych dla szkół zawodowych.