egz ikonaW dniach 26-27 marca 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty „Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – możliwości poprawy jakości kształcenia zawodowego”, adresowane do kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych.

Makow ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu w terminie 09 – 11. marca 2015r.warsztaty edukacyjne na temat: „Metody i techniki pracy wychowawczej w internacie”.

Erasmus logoW dniach 05 - 06 lutego 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty, organizowane wspólnie z Departamentem Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W warsztatach potwierdzili swój udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, którzy przedstawią założenia do projektów w Programie ERASMUS+, a także goście zagraniczni.

internaty brw glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu warsztaty edukacyjne na temat: „Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkolnym internacie”
Szkolenie odbędzie się w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99 w terminie 12-14 marca 2014r.
Ze względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany.
Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym.

W dniach 13-14 lutego 2014 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty „Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju szkoły” adresowane do kadry kierowniczej szkół rolniczych.

glowne kwalifikacyjne kursy zawodoweW dniach 28-29 listopada 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty dotyczące uwarunkowań organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych wynikających z wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach.