W dniach 13-14 lutego 2014 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty „Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju szkoły” adresowane do kadry kierowniczej szkół rolniczych.

glowne kwalifikacyjne kursy zawodoweW dniach 28-29 listopada 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty dotyczące uwarunkowań organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych wynikających z wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w terminie 27-29.05.2013r. w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie seminarium dla kierowników i nauczycieli – wychowawców internatu na temat: „Kompetencje nauczyciela – wychowawcy internatu w reformowanej szkole”.

W dniach 7-8 marca 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty dotyczące ewaluacji programów nauczania wynikających z wdrażania nowych podstaw programowych.

W dniach 17-18 stycznia 2013 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty dotyczące możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację projektów edukacyjnych dla szkół zawodowych.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w terminie 4-6.06. 2012r. w  Zespole Szkół Leśnych im Unii Europejskiej w Rucianem-Nida seminarium dla kierowników i nauczycieli – wychowawców internatu na temat: "Praca wychowawcza w internacie - identyfikowanie problemów, sposoby ich rozwiązywania".