logo CKEW dniach 14-15 kwietnia 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty edukacyjne "Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe jako wskaźnik jakości kształcenia zawodowego", adresowane do kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych, które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

krakow ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie szkolenie dla kadry kierowniczej szkół rolniczych na temat: „Edukacja XXI wieku z perspektywy dyrektora szkoły”, w terminie 10 – 11 marca 2016r.

Informujemy, że termin wyjazdu studyjnego: „Charakterystyka rolnictwa, rynku produktów spożywczych i szkolnictwa rolniczego na Łotwie”, organizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie uległ zmianie. Aktualny termin to: 10 – 14 maja 2015r. W związku z powyższym informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy przesyłanie wypełnionych kart uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.

egz ikonaW dniach 26-27 marca 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty „Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – możliwości poprawy jakości kształcenia zawodowego”, adresowane do kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych.

Makow ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu w terminie 09 – 11. marca 2015r.warsztaty edukacyjne na temat: „Metody i techniki pracy wychowawczej w internacie”.

Erasmus logoW dniach 05 - 06 lutego 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty, organizowane wspólnie z Departamentem Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W warsztatach potwierdzili swój udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, którzy przedstawią założenia do projektów w Programie ERASMUS+, a także goście zagraniczni.