logo moodleKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje warsztaty: Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle. Szkolenie trwa 40 godzin, w tym 25 godzin pracy online. Odbędą się 2 spotkania stacjonarne, pierwsze w dniach 8-9 grudnia 2016r., drugie: 11-12 stycznia 2017r.

infoSzanowni Państwo,

nauczyciele doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotów zawodowych- kandydaci na doradców metodycznych, nauczyciele przewodniczący szkolnych zespołów przedmiotowych ds. kształcenia zawodowego.

ikona austria internatyKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 9 - 13 maja 2015 r. seminarium z wyjazdem studyjnym do Austrii dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu pn.: „Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej w internatach i innych placówkach oświatowych w Austrii”.

logo CKEW dniach 14-15 kwietnia 2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty edukacyjne "Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe jako wskaźnik jakości kształcenia zawodowego", adresowane do kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych, które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

krakow ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie szkolenie dla kadry kierowniczej szkół rolniczych na temat: „Edukacja XXI wieku z perspektywy dyrektora szkoły”, w terminie 10 – 11 marca 2016r.

Informujemy, że termin wyjazdu studyjnego: „Charakterystyka rolnictwa, rynku produktów spożywczych i szkolnictwa rolniczego na Łotwie”, organizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie uległ zmianie. Aktualny termin to: 10 – 14 maja 2015r. W związku z powyższym informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy przesyłanie wypełnionych kart uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.