StresW dniach 29 – 31 marca Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przy współpracy z Uniwersytetem SWPS w Warszawie organizuje warsztaty: Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Elementy andragogiki w nauczaniu zawodowym. Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych w/w tematyką.

logo CKEW dniach 23-24 lutego 2017 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty edukacyjne „Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wyznacznikiem jakości kształcenia zawodowego”, adresowane do kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych, które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

Erasmus logoW dniach 12 - 13 stycznia 2017 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbędą się warsztaty, organizowane wspólnie z Departamentem Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W warsztatach potwierdzili swój udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, którzy przedstawią założenia do projektów w Programie ERASMUS+, a także przedstawiciele Instytut badań Edukacyjnych i zaproszeni goście zagraniczni z niemieckich placówek kształcenia zawodowego.

logo moodleKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje warsztaty: Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle. Szkolenie trwa 40 godzin, w tym 25 godzin pracy online. Odbędą się 2 spotkania stacjonarne, pierwsze w dniach 8-9 grudnia 2016r., drugie: 11-12 stycznia 2017r.

infoSzanowni Państwo,

nauczyciele doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotów zawodowych- kandydaci na doradców metodycznych, nauczyciele przewodniczący szkolnych zespołów przedmiotowych ds. kształcenia zawodowego.

ikona austria internatyKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 9 - 13 maja 2015 r. seminarium z wyjazdem studyjnym do Austrii dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu pn.: „Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej w internatach i innych placówkach oświatowych w Austrii”.