learnKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 23-25.09.2020r. dla  nauczycieli, kierowników i wychowawców internatu warsztaty pt. „Kształtowanie postawy otwartej na zmiany”.

 

 

 

 

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby sytuacji nieustających i zmian w systemie edukacji oraz ogólnie w świecie.  Ich wpływ na człowieka jest mocno odczuwalny, może powodować różnego rodzaju napięcia
i generować opór przed zmianą, poczucie niedostosowania, stres. Program warsztatu uwzględnia zweryfikowanie na nowo własnego systemu wartości, autodiagnozę wewnętrznej motywacji. Zakłada kształtowanie postawy  proaktywności, inicjatywy kreatywnego szukania rozwiązań, z wykorzystaniem elementów skutecznej komunikacji, technik określania i pokonywania barier, eliminowanie źródeł napięć.

Warsztat to nabywanie, wzmacnianie, kształtowanie konkretnych umiejętności:

  • Ustalania priorytetów wartości
  • Diagnozy współczynnika nastawienia na zmiany
  • Stosowania metod prawidłowego określania problemu
    i skutecznego określanie celów
  • Pozyskiwania wsparcia zmiany – sztuka pozyskiwania informacji i budowania autorytetu lidera zmian
  • Poznanie metod i technik skutecznego wprowadzania zmiany
  • Konkretne, gotowe narzędzia kształtowania postawy otwartej na zmiany i wdrażania zmian.

 

Program warsztatów

 

Miejsce zakwaterowania i realizacji warsztatów:

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (Centrum Konferencyjne Mazowsze) Świerkowa 2,05-805 Otrębusy
https://www.mazowsze.waw.pl/

Koszty wyżywienia, zakwaterowania i warsztatów pokrywa KCER
w Brwinowie, natomiast nauczyciele przybywają do Otrębusów
w ramach delegacji służbowej.

Osoba odpowiedzialna organizację warsztatów:
mgr inż. Katarzyna Wszeborowska
tel. kom.: 609 661 154