W dniach 06.12.-10.12.2008r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało wyjazd studyjny do Europarlamentu w Brukseli. W wyjeździe uczestniczyło 45 nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski.

 

 

W trakcie wyjazdu uczestnicy zapoznali się z:

  • funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej
  • funkcjonowaniem wspólnego rynku po 2013 r. w tym:
  • wspólna organizacja rynków rolnych
  • instrumenty rynkowe
  • refundacje eksportowe
  • interwencje publiczne
Z w/w zagadnieniami uczestników wyjazdu zapoznała grupa ekspertów pod kierownictwem dr Czesława Siekierskiego. W trakcie zwiedzania parlamentu przedstawiono również zasady funkcjonowania Europarlamentu oraz jego poszczególnych komisji, a także zapoznano nauczycieli z zasadami naboru do instytucji UE. Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z historią Belgii oraz zwiedzili Waterloo i szereg zabytków architektonicznych w Brukseli, Brugii i Gandawie.