fotoW dniach 30.11-01.12.2017 roku odbyły się w Krakowie warsztaty pt. "Gry i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka obcego zawodowego" zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

 

 

 

 

Warsztaty pt. ,,Gry i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka obcego zawodowego'' zorganizowane zostały we współpracy z dr Elżbietą Kloc - starszym wykładowcą języka angielskiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz mgr Martą Stec - doświadczonym nauczycielem specjalizującym się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych w dydaktyce. Do współpracy podczas warsztatów zaproszone były także dwie germanistki: dr Aleksandra Bednarowska pracująca w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie oraz dr Aleksandra Łyp-Bielecka z Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Germańskiej Zakładu Językoznawstwa.

Zajęcia dla nauczycieli języka angielskiego odbywały się w formie warsztatów w trakcie, których uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i w sposób praktyczny wykorzystywali przekazywane przez prowadzących informacje do tworzenia własnych pomocy dydaktycznych służących do wprowadzania nowej terminologii i tematyki oraz jej utrwalania i testowania.

Nauczyciele przy tworzeniu pomocy wykorzystywali zarówno metody tradycyjne jak i aplikacje internetowe.

W trakcie szkolenia w pierwszej kolejności zwrócono uwagę na:

  • złożoność terminologii języka zawodowego i trudności w jej nauczaniu,
  • weryfikację rzetelności źródeł przydatnych dla nauczyciela przedmiotów zawodowych, a w szczególności internetu pod kątem wiarygodności zamieszczonych w nim informacji,

Następnie przedstawiono:

  • rzetelne źródła internetowe - strony www. gdzie znajdują się materiały dla nauczyciela takie jak : ilustracje, teksty, terminologia języka zawodowego, słowniki obrazkowe, słowniki z wymową terminów, encyklopedie oraz aplikacje internetowe służące do wyszukiwania i tworzenia własnej bazy dydaktycznej,
  • sposoby wykorzystania w/w źródeł do samodzielnego projektowania pomocy dydaktycznych,
  • dostosowanie metody pracy do zadań i celów,
  • różnorodne aplikacje internetowe m.in. Quizlet i Kahoot, które umożliwiają uczenie polisensoryczne, a równocześnie odpowiadają na specyfikę współczesnych czasów w których nauka powinna odbywać się przy współudziale nowoczesnych technologii informatycznych (TIK), wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów XXI wieku.

Wykładowcy języka niemieckiego przybliżyli uczestnikom sposoby i możliwości nauczania i uczenia się języka obcego przy pomocy gier i zabaw. Zaprezentowano i wypróbowano gry pozwalające na ćwiczenie wymowy, leksyki (również w zakresie języka zawodowego/fachowego) oraz gramatyki języka niemieckiego, a także rozwijanie sprawności mówienia i pisania w ww. języku.

W warsztatach ,,Gry i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka obcego zawodowego'' udział wzięło 30 nauczycieli.

W arkuszach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili program szkolenia i jego realizację oraz warunki organizacyjne przebiegu warsztatów.