Books 300pxKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego  zorganizowało dla nauczycieli języków obcych warsztaty pt. "Praktyczne aspekty nauczania języka obcego ukierunkowanego zawodowo" w terminie 23-24 lutego 2017r. Zajęcia odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W programie szkolenia znalazły się następujące zagadnienia:

  • Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL): vademecum nauczyciela, przygotowywanie materiałów dydaktycznych
  • Testy nauczycielskie w nauczaniu języka obcego zawodowego – od teorii do praktyki
  • Nauka języka obcego zawodowego a motywacja
  • Język obcy ukierunkowany zawodowo - wyzwania metodyczne
  • Językoznawstwo korpusowe w nauczaniu języka obcego ukierunkowanego zawodowo

Zajęcia dydaktyczne przeprowadzili następujący specjaliści :

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski, dr hab. Zbigniew Możejko, dr Bożena Górska-Poręcka, dr Marcin Opacki

W szkoleniu  wzięło udział 23 nauczycieli.

Opracowała: Katarzyna Wszeborowska