joz siedlceW terminie 7 – 8 kwietnia 2016 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach warsztaty edukacyjne na temat: „Aktywne metody nauczania na lekcjach języka obcego zawodowego".

W przebiegu szkolenia zostały zrealizowane następujące zagadnienia programowe:
- Prezentacja dorobku i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
- Język obcy zawodowy z wykorzystaniem technologii informacyjnych
- WebQuesty jako aktywna forma uczestniczenia w lekcjach JOZ
- Podejście zadaniowe w dydaktyce języka obcego w świetle badań nad mózgiem
- Podejście zadaniowe na lekcjach JOZ – warsztaty
- Znajomość podstaw neurobiologii w kontekście efektywności uczenia się i nauczania języka obcego – założenia teoretyczne
- Propozycje aktywności ruchowej na zajęciach z języków obcych
- Innowacyjne metody pracy ze słownictwem zawodowym
- Programy do tworzenia własnych ćwiczeń do nauki języka zawodowego
- Gry planszowe z użyciem słownictwa branżowego
- Piosenka zawodowa
- Metody wspomagające zapamiętywanie i utrwalanie wiadomości.

W czasie zajęć Prowadzący demonstrowali nauczycielom refleksyjne podejście do procesu nauczania języka obcego w tym między innymi:
- możliwości organizacji grupy i przestrzeni
- wykorzystanie interakcji między uczniami
- skuteczne metody zarządzania grupą uczniowską podczas zajęć
- dobór i wykorzystanie narzędzi do motywowania uczniów
- dostosowanie metody pracy do zadań i celów: prezentacja, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach itp.

Uczestnicy seminarium poszerzyli również wiedzę na temat użycia zasobów internetowych i programów komputerowych wspomagających proces uczenia się języka obcego ze szczególnym naciskiem na multimedia i umiejętności samodzielnego projektowania pomocy dydaktycznych. Mieli również możliwość poznania najnowszych rozwiązań w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych z ich lokalizacją i wykorzystaniem technologii informacyjnej w dydaktyce.

Zadania dydaktyczne w programie warsztatów zrealizowały:
Pani Sławomira Kolsut – lektor w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pani Anna Kizeweter – doktorantka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

W seminarium „Aktywne metody nauczania na lekcjach języka obcego zawodowego” udział wzięło 22 nauczycieli filologów ze szkół rolniczych.
W arkuszach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili realizację programu szkolenia przez Prowadzących zajęcia oraz warunki organizacyjne przebiegu warsztatów. Materiały dydaktyczne ze szkolenia zostały przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Zapraszam do udziału w kolejnych formach doskonalenia w zakresie dydaktyki języka obcego zawodowego.                                                                        

mgr inż. Natalia Raźniak

joz siedlce01 joz siedlce02 joz siedlce03

joz siedlce04 joz siedlce05 joz glowne