PKNPolski Komitet Normalizacyjny w roku szkolnym 2017/2018, organizuje VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" skierowany do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Temat wiodący tegorocznego konkursu to: „Normy w ochronie środowiska”.

Celami Konkursu są:

 1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów i urządzeń.
 2. Promocja stosowania norm serii ISO 14000.
 3. Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm technicznych:
  - przez producenta, w celu uzyskania pożądanego stopnia bezpieczeństwa produktów i urządzeń,
  - przez konsumenta, w celu upewnienia się, że nabywany produkt lub spełnia jego oczekiwania.
 4. Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia kwestii bezpieczeństwa wyrobów i usług do swoich zajęć lekcyjnych poprzez zwrócenie uczniom uwagi na
  - konieczność wykorzystywania norm technicznych w procesie projektowania i wytwarzania produktów i urządzeń w celu uzyskania pożądanego poziomu bezpieczeństwa użytkowania,
  - zalety korzystania ze znormalizowanych wyrobów przez konsumentów.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Warto dodać, że temat i cele Konkursu nawiązują do kierunku realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018, i realizują cel MEN: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Ponadto wpisuje się w wymagania przedstawione w nowej podstawie programowej dla szkół zawodowych i techników w części dotyczącej efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Regulamin Konkursu