Krakow ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie warsztaty edukacyjne dla nauczycieli języków obcych ze szkół rolniczych na temat: „Multimedia w praktyce nauczania języka obcego zawodowego” w terminie 08 – 10 kwietnia 2015r.

Realizacja szkolenie odbędzie się w Akademickim Centrum Hotelowym w Krakowie http://www.ach.up.krakow.pl
Celem warsztatów jest przedstawienie nauczycielom JOZ możliwości korzystania z różnych metod i technik multimedialnych w aktywizacji i intensyfikacji działań dydaktycznych w przebiegu nauczania języka obcego, w tym:
● prezentacja nowych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych
● dobór środków multimedialnych do realizacji określonego celu dydaktycznego
● utrwalenie zasad organizacji zajęć z wykorzystaniem mediów
● tworzenie rozkładów materiału nauczania przedmiotu: Język obcy zawodowy
Ze względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń limit miejsc na szkolenie został wyczerpany.
Lista uczestników warsztatów edukacyjnych dostępna na Portalu Edukacyjnym KCER.

download Program warsztatów