W dniach 22 – 24 listopada 2010r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli biorących udział w Projekcie: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 6 – 8 października 2010r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

W dniach 14 – 16 kwietnia 2010r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu odbyły się warsztaty szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

W dniach 17 - 19 marca 2010r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych ze szkół kształcących w zawodach rolniczych.