W dniach 22.10 – 24.10.2008r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych szkół rolniczych z terenu całego kraju na temat: "Funkcjonowania rynków hurtowych i giełd towarowych".

 W dniach 27 – 28.05.2008r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych szkół rolniczych z terenu całej Polski na temat:
"Programy Pomocowe dla Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013".