W dniach 17 - 19 lutego 2010r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

 W dniach 08.11 – 21.11.2009r. w DEULA w Nienburgu odbyła się wymiana doświadczeń w ramach programu Leonardo da Vinci PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140240.
W wyjeździe zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej brało udział 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych z terenu całego kraju.

 W dniach 5 – 7 października 2009r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na temat: "Rachunkowość rolnicza – Polski FADN".

 W dniach od 25 - 27 marca 2009r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z terenu całego kraju na temat: "Płatności bezpośrednich dla gospodarstw rolnych w roku 2009, wybrane zagadnienia prawa rolnego oraz funkcjonowanie grup producentów rolnych".