W dniach 5 – 7 października 2009r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na temat: "Rachunkowość rolnicza – Polski FADN".

 W dniach od 25 - 27 marca 2009r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z terenu całego kraju na temat: "Płatności bezpośrednich dla gospodarstw rolnych w roku 2009, wybrane zagadnienia prawa rolnego oraz funkcjonowanie grup producentów rolnych".

 W dniach 22.10 – 24.10.2008r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych szkół rolniczych z terenu całego kraju na temat: "Funkcjonowania rynków hurtowych i giełd towarowych".

 W dniach 27 – 28.05.2008r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych szkół rolniczych z terenu całej Polski na temat:
"Programy Pomocowe dla Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013".