P1010005Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 25 - 27 stycznia 2017 r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na temat: "Organizacja sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa rolnego".

Szkolenie odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują szkolenie internetowe pt. „ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: zakładanie działalności gospodarczej i tworzenie biznesplanu”.
Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych w/w tematyką.

 

ikona pitKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują szkolenie internetowe pt. „Podatek dochodowy w działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich”.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

wegry ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016 r. seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwecji dla nauczycieli szkół rolniczych prowadzących zajęcia z przedmiotów ekonomicznych pn.: „Organizacja i zarzadzanie przedsiębiorstwem”.