Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 8 – 10 czerwca 2011r. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych "Metody problemowe w edukacji ekonomicznej".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 06.04 – 08.04.2011r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Finanse i bankowość.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 09.03 – 11.03.2011r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych "Ekonomika w gospodarstwie rolnym".

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22.11 – 24.11.2010r. w ramach realizowanego projektu pt.: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” odbędzie się szkolenie nauczycieli zgłoszonych do udziału.