Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 06.04 – 08.04.2011r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Finanse i bankowość.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 09.03 – 11.03.2011r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych "Ekonomika w gospodarstwie rolnym".

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22.11 – 24.11.2010r. w ramach realizowanego projektu pt.: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” odbędzie się szkolenie nauczycieli zgłoszonych do udziału.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 06–08.10.2010r. szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce ul. Ossolińskich 1
(k. Brańska, woj. podlaskie), tel. (85) 739 40 15, http://www.zsrudka.edu.pl