1 stronaW dniach 21 – 25 maja 2018 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwecji dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej na temat: „Konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce i Szwecji”. Pierwszy dzień szkolenia realizowany był w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku.

1 stronaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przy współpracy z Katedrą Finansów i Rachunkowości Politechniki Białostockiej zorganizowało w dniach 16 – 18 kwietnia 2018 r. szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z zakresu "Źródeł finansowania działalności pozarolniczej". Uczestników szkolenia powitał prof. dr. hab. Zbigniew Korzeb Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Politechniki Białostockiej.

sprawozdanieKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w dniach 22 – 27  października 2017 r. zorganizowało seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwajcarii pn.  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele uczący przedmiotów ekonomicznych i produkcji roślinnej w szkołach rolniczych.

P1030448W dniach 27 - 29 marca 2017 r. w Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty z zakresu  „Pozyskiwania środków finansowych wspierających rozwój rolnictwa i działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014–2020. Efektywnych metody nauczania osób dorosłych”. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych.

1 stronaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przy współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowało w dniach 25 – 27 stycznia 2017 r. szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z zakresu „Organizacji sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa rolnego”. Uczestników szkolenia powitał Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Pan prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski.

OiZP1W dniach 30 maja – 3 czerwca 2016 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało seminarium z wyjazdem studyjnym do Szwecji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych na temat: Organizacja i zarzadzanie przedsiębiorstwem. Szkolenie rozpoczęło się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie woj. pomorskie.