Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 23.11 – 25.11.2011r. seminarium/warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych „Rachunkowość w małych firmach”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zaprasza
nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na spotkania informacyjne na temat "Wdrażanie działań PROW 2007 – 2013"

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 05 – 07.10.2011r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Zarządzanie firmą w agrobiznesie.

Podyplomowe studia z przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu „Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki” przeznaczone są dla nauczycieli i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 8 – 10 czerwca 2011r. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych "Metody problemowe w edukacji ekonomicznej".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 06.04 – 08.04.2011r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Finanse i bankowość.